квітень 24-28, 2019, Oдеса – Стамбул – Oдеса

Міжнародна
науково-практична конференція,
присвячена пам'яті професорів
Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С.
Лист ІМЗО від 16.01.2019 № 22.1/10-123 "Про Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2019 році", стр. 36, № 136

Фомін Юрій Яковлевич
Семенов Володимир Сергійович
Мета проведення конференції: шанування пам'яті відомих у країні та за кордоном вчених професорів Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С., які тривалий час працювали в Одеському національному морському університеті і були співробітниками кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації (СЕУ і ТЕ). Наукова діяльність професорів Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С. була спрямована на моделювання та діагностику суднових енергетичних установок і, в першу чергу, - суднових дизелів як головних об'єктів СЕУ. Популяризація наукової спадщини професорів Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С. з прив'язкою до їх наукової біографії та висвітлення актуальних питань морської енергетики і супутніх тем є метою конференції.
До участі у роботі конференції запрошуються фахівці вищих навчальних закладів, судноплавних компаній, морських адміністрацій портів, портів, транспортно-експедиторських та агентських компаній, науково-дослідних інститутів морського транспорту, викладачі та аспіранти транспортних університетів.

Крім фахівців Одеського національного морського університету і компанії УКРФЕРРІ, у роботі конференції передбачається участь наступних фахівців: спеціалістів фірми IMES GmbH, Краківського університету, Лісабонського університету IST, фахівців вітчизняних морських вузів та фахівців «Укрзалізниці».
Місце проведення
Пором «Kaunas»,
під час регулярного рейсу
Одеса-Стамбул-Одеса

Адреса
Одеський національний
морський університет
Одеса, 65029,
вул. Мечникова, 34

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Р. А. Варбанець – зав. кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація», д.т.н., професор

Почесні голови:
O. М. Курлянд – президент судноплавної компанії «Укрферрі», к.е.н.;
С. В. Руденко – ректор ОНМУ, д.т.н., професор;
О. М. Шумило – директор навчально-наукового інституту морського флоту, к.т.н., доцент.

Члени організаційного комітету:
П. М. Беленький – технічний директор судноплавної компанії «Укрферрі»;
О. А. Вассерман – професор кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація», д.т.н., проф.;
А. О. Волошин – зав. кафедри «Судноводіння і морська безпека», проф. ОНМУ, к.т.н.;
В. М. Горбов – зав. кафедри «Експлуатація суднових енергетичних установок та теплоенергетики» НУК (Миколаїв), к.т.н., проф.;
В. Г. Івановський – професор кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація», д.т.н., проф.;
І. О. Лапкіна – зав. кафедри «Управління логістичними системами та проектами», д.е.н., проф.;
В. В. Марков – проректор з науково-педагогічної роботи ОНМУ, к.т.н., доц.;
Р. С. Моргенштерн – директор з питань розвитку та маркетингу «Укрферрі»;
О. О. Немчук – проректор з наукової роботи ОНМУ, к.т.н., доцент;
Ю. О. Никифоров – зав. кафедри «Технічне обслуговування та ремонт суден», проф. ОНМУ, к.т.н., доц.;
С. П. Оніщенко – директор освітньо-наукового інституту морського бізнесу, д.е.н., проф.;
M. Я. Постан – зав. кафедри «Менеджмент та маркетинг», д.е.н., проф.;
І. В. Савельєва – зав. кафедри «Підприємництво та туризм», д.е.н., проф.;
О. Г. Шибаєв – зав. кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень», д.т.н., проф.;
В. О. Яровенко – зав. кафедри «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики», д.т.н., проф.
Напрями конференції
1. Технічна експлуатація суднових енергетичних установок.
2. Технічне обслуговування і ремонт суден.
3. Сучасні технології в двигунобудуванні.
4. Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики.
5. Морські гідротехнічні споруди.
6. Транспортні системи і морська логістика.
7. Підготовка фахівців морського транспорту.
Контрольні дати

• Прийняття тез доповідей та заявок на участь у роботі конференції до 24.03.2019.
24.04.19: прибуття автобусом на поромний комплекс порту Чорноморськ. Проходження митного та паспортного контролю. Посадка на пором «Kaunas». Відхід від терміналу.
25.04.19: відкриття і проведення конференції.
26.04.19: прибуття порому в порт Хайдарпаша. Екскурсія по Стамбулу. Відхід із п. Хайдарпаша.
27.04.19: продовження засідань. Закриття конференції.
28.04.19: прибуття на поромний комплекс порту Чорноморськ.

Розклад рейсів порома «Kaunas» на сайті Укрферрі
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
Редакція зберігає право на коректорську правку і зміну форматування зі збереженням авторського стилю і змісту опублікованого матеріалу.

24 квітня / середа. Перший день

Зустріч і посадка на судно

25 квітня / четвер. Другий день


10:00 Відкриття конференції. Пленарне засідання
(регламент: 20 хв. доповідь + 10 хв. запитання)


1. Привітальне слово президента судноплавної компанії «Укрферрі», к.е.н. O. М. Курлянда
2. Привітальне слово ректора Одеського національного морського університету, д.т.н., професора С. В. Руденко
3. Привітальне слово директора навчально-наукового інституту морського флоту Одеського національного морського університету, к.т.н., доцента О. М. Шумило
4. Привітальне слово ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), к.т.н., професора Є. І. Трушлякова
5. Привітальне слово завідувача кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), к.т.н., професора В. М. Горбова
6. Привітальне слово проректора з наукової роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут», д.т.н., професора А. П. Марченко
7. А. А. Вассерман. Одесский национальный морской университет. Професcор Ю. Я. Фомин и профессор В. С. Семенов. Страницы биографии
8. С. Я. Соломатин. Одесский национальный морской университет. Краткая история кафедры ДВС
9. Р. А. Варбанец. Одесский национальный морской университет. Ю. Я. Фомин. Участие в проекте DEPAS

15:00 Робота секцій (регламент: 10 хв. доповідь + 2 хв. запитання)

15:00 Секція 1. "Технічна експлуатація суднових енергетичних установок", "Технічне обслуговування і ремонт суден", "Сучасні технології в двигунобудуванні", "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики"
Голова - Варбанець Р. А.
Заступник голови - Єриганов О. В.
Секретар - Кирилаш О. І.


1. С. В. Епифанов*, А. Н. Хусточка**. *Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», **Государственное предприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко. Согласование моделей рабочего процесса двигателя с экпериментальными данными
2. А. П. Марченко*, И. В. Парсаданов*, А. П. Строков**, А. Г. Лал*. *Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», **Классический приватный университет (г. Запорожье). Оппозитные двухтактные дизели с противоположно движущимися поршнями: применение, особенности конструкции, направления повышения эффективности
3. А. В. Белогуб*, Е. А. Глибко**. *Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», **Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». Особенности профилирования поршней ДВС
4. Є. І. Трушляков, В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова, А. А. Зубарєв. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (Миколаїв). Оцінка ефективності використання альтернативних палив на танкерах
5. А. Врублевский, М. Янулин, Р. Войновски. Университет Варминьско-Мазурский в Ольштыне (Польша). Оценка состояния датчиков системы управления двигателя мотоцикла с помощью анализа акустической эмиссии
6. А. А. Вассерман, В. П. Мальчевский. Одесский национальный морской университет. Принципы эксергетического метода анализа циклов
7. Е. В. Белоусов*, В. П. Савчук*, И. В. Грицук*, Р. А. Варбанец**, Т. П. Белоусова***. *Херсонская государственная морская академия, **Одесский национальный морской университет, ***Херсонский национальный технический университет. Влияние давления газового топлива на процесс смесеобразования в газодизельных малооборотных двухтактных двигателях
8. D. S. Minchev. National University of Shipbuilding named after admiral Makarov (Mykolayiv). Implementation of the Atkinson's Cycle in Marine Low-Speed Diesel Engines
9. R. A. Varbanets, S. V. Rudenko, V. A. Yarovenko, ... Odessa National Maritime University, Kherson State Maritime Academy. Vibration Diagnostics Methods of Marine Diesel Engines with Turbocharger
10. В. А. Яровенко, П. С. Черников, Е. И. Зарицкая. Одесский национальный морской университет. Влияние общесудовых потребителей электроэнергии на оптимальное управление гребными электрическими установками

17:00-17:30 Кофе-брейк

11. С. Я. Соломатин, А. А. Сторчак. Одесский национальный морской университет. Совершенствование методов технического обслуживания центробежных компрессоров с турбинными приводами
12. А. А. Вассерман, А. Г. Слынько. Одесский национальный морской университет. Повышение эффективности цикла ДВС с газотурбинным наддувом
13. М. В. Володарець. Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків). Щодо можливості використання конденсаторів надвеликої потужності у складі гібридної суднової енергетичної установки
14. І. В. Грицук*, В. С. Вербовський**, Olena Podprygora***, О. М. Вольська****, Д. С. Погорлецький*, О. В. Вербовський**, А. Ф. Сімагін*. * Херсонська державна морська академія, **Інститут Газу НАН України (м. Київ), ***Scientific Production Company «Modern Multi Power Systems» s.r.o., (Чехія), ****ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Забезпечення теплової підготовки двигуна енергетичної установки за допомогою системи прогріву з фазоперехідними тепловими акумуляторами
15. О. В. Мельник, О. М. Тимощук. Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури і технологій. Вибір показників технічної надійності системи бункерування
16. M. S. Ageev*, L. N. Shpak**, V. I. Кavyn*. *Kherson State Maritime Academy, **Kherson State University. Using Combined Technology of Coating Deposition for Renovation of Ship Diesel Generator Shafts
17. М. С. Агеев*, А. В. Дудан**, Е. К. Соловых***, Ю. В. Волков***, Г. Ю. Васильченко*. *Херсонская государственная морская академия, **Полоцкий государственный университет (Беларусь), ***Центральноукраинский национальный технический университет (Кропивницкий). Реставрация валов судовых дизель-генераторов покрытиями дискретной структуры
18. М. П. Булгаков. Херсонська державна морська академія. Вимоги до чистоти циркуляційної оливи для двигунів серії МЕ
19. А. И. Головань, И. П. Гончарук, А. К. Дели. Одесский национальный морской университет. Современные требования к системам мониторинга выбросов диоксида углерода морским транспортом
20. А. И. Головань, А. А. Костенко. Одеський національний морський університет. Сучасні вимоги до каталізаторів з селективним каталітичним відновленням оксидів азоту на морському транспорті
21. Н. Н. Скалыга*, Н. В. Рудинец*, В. С. Вербовский**. *Луцкий национальный технический университет, **Институт газа НАН Украины. Улучшение экономических и экологических показателей дизелей автотракторного типа путем конвертации их в условиях эксплуатации в газовые двигатели с искровым форкамерно-факельным зажиганием
22. Д. О. Зінченко. Херсонська державна морська академія. Способи зниження токсичності та димності відпрацьованих газів суднових двигунів внутрішнього згоряння
23. В. П. Савчук, Е. В. Белоусов, А. Ф. Симагин, А. И. Сатулов. Херсонская государственная морская академия. Система мониторинга шатунных подшипников коленчатых валов судовых двигателей внутреннего сгорания
24. S. Neumann*, R. Varbanets**, O. Kyrylash, V. Maulevych**, O. Yeryganov**. *IMES GMBH (Germany), **Odessa National Maritime University. Marine Diesels Working Cycle Monitoring on the Base of IMES GMBH Pressure Sensors Data

15:00 Секція 2. "Морські гідротехнічні споруди", "Транспортні системи", "Морська логістика", "Підготовка фахівців морського транспорту"
Голова - Постан М. Я.
Заступник голови - Решетков Д. М.
Секретар - Павлова Т. І.


1. Є. І. Трушляков, С. О. Слободян, Д. О. Жук, А. М. Носовський. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (Миколаїв). Навчально-тренажерна підготовка суднових електромеханіків
2. L. Filina-Dawidowicz*, D. Możdrzeń*, M. Ya. Postan**. *West Pomeranian University of Technology (Szczecin, Poland), **Odessa National Maritime University. Prospects for Świnoujscie Ferry Terminal Development аs an Important Link оf Intermodal Transport Chains
3. D. Reshetkov, T. Tarasenko. Odessa National Maritime University. Priority Directions of Development of Sea and River Transport of Ukraine for the Period Up to 2030
4. С. И. Рогачко. Одесский национальный морской университет. Учет ледовых воздействий при проектировании гидротехнических сооружений
5. С. И. Рогачко, Е. О. Плясунова. Одесский национальный морской университет. Проблемы заносимости подходных каналов морских портов Украины
6. С. И. Рогачко*, И. Н. Панова**. *Одесский национальный морской университет, **Мореходный колледж технического флота Национального университета «Одесская морская академия». Волновые нагрузки на надводные части морских сооружений
7. D. Vishnevskiy, О. Vishnevskaya, S. Onyshchenko. Odessa National Maritime University. Estimation of Vessels' Variants of Operation within Conditions of Uncertainty
8. P. Vorobyov, P. Nosov, K. Hurova, O. Harbolinska, S. Zinchenko. Kherson state maritime academy. Development of a Roboted Device for Fairing the Board of the Ship while Passage
9. P. Nosov*, G. Krapyvko*, A. Ben*, M. Safonov**, S. Zinchenko*. *Kherson state maritime academy, **Kherson Polytechnic College. Disabling the Dynamic Positioning of the Vessel аs а Cause of the Negative Influence of Human Factor in Maritime Transport
10. А. В. Петровський. Херсонська державна морська академія. Шляхи вдосконалення засобів ECDIS при обсерваціях на прикладі NAVI SAILOR 4000

17:00-17:30 Кофе-брейк


11. В. М. Питерская. Одесский национальный морской университет. Портфельное управление научной деятельностью университетов в рамках инновационных программ
12. С. А. Волошинов*, А. Ю. Юрженко**. *Херсонська державна морська академія, **Морський коледж Херсонської державної морської академії (м. Херсон). Формування англомовної професійної компетентності у майбутніх суднових механиків в умовах дуальної освіти
13. О. П. Безлуцька, А. М. Лещенко. Херсонська державна морська академія. Тренажерна підготовка майбутніх моряків як один із методів попередження прояву «людського фактору» на морі
14. О. О. Доброштан, Т. С. Спичак. Херсонська державна морська академія. Синергетичний підхід до навчання вищої математики майбутніх фахівців морської галузі
15. В. В. Очеретна. Одеський національний морський університет. Проектування параметрів транспортно-складської інфраструктури при умовах невизначеності ринку транспортних послуг
16. S. M. Zinchenko, P. S. Nosov, V. M. Mateichuk, P. P. Mamenko, O. O. Grosheva. Kherson State Maritime Academy. Automatic Collision Avoidance with Many Targets, Including Maneuvring Ones
17. S. M. Zinchenko, P. S. Nosov, V. M. Mateichuk, P. P. Mamenko, O. O. Grosheva. Kherson State Maritime Academy. Use of Navigation Simulators for Development and Testing Ship Control Systems
18. О. П. Паніна. Херсонський морський коледж рибної промисловості, аспірант кафедри фізики та її методики Херсонського державного університету. Інтерактивні методи викладання та контролю знань з фізики у морських навчальних закладах: переваги та недоліки
19. О. Л. Плотнікова. Херсонський морський коледж рибної промисловості. Бінарні заняття як дієвий засіб формування професійної компетенції курсантів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації морського профілю
20. С. О. Крамський, Л. О. Гушля. Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом. Використання компетентнісного методу при визначенні мінімального складу екіпажу морського судна
21. О. В. Захарченко*, М. Захарченко*, С. О. Крамський**. *Одеська державна академія будівництва і архітектури, **Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом. Формування команди реалізації проекту на базисі імітаційної моделі
22. Ю. О. Богдан, Г. Ю. Васильченко, В. С. Манжелей. Херсонська державна морська академія. Теоретичні і практичні аспекти застосування тренажерів при підготовці курсантів спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок»
23. І. В. Безуглова, Т. А. Стовба. Херсонська державна морська академія. Синергетика у підготовці фахівців морського транспорту

26 квітня / п'ятниця. Третій день

10:00-18:00 Перетин Босфору на місцевому поромі. Вільний час у місті Стамбул

27 квітня / субота. Четвертий день

10:00 Робота секцій (регламент: 10 хв. доповідь + 2 хв. запитання)

10:00 Секція 1.
"Технічна експлуатація суднових енергетичних установок", "Технічне обслуговування і ремонт суден", "Сучасні технології в двигунобудуванні", "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики"

Голова - Варбанець Р. А.
Заступник голови - Єриганов О. В.
Секретар - Ткаченко В.


1. А. П. Попов, О. Ю. Дубинский, О. И. Савенков, А. Б. Рыбаков. Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова (Николаев). Причины возникновения расцентровок осей соединяемых валов СЭУ и способы устранения их негативного влияния
2. Э. П. Богомолов. Одесский национальный морской университет. Возможности применения экзотермического центробежного способа наплавки при восстановлении внутренних геометрических размеров втулок цилиндров ДВС и компрессоров
3. Ю. А. Никифоров. Одесский национальный морской университет. Пути увеличения межремонтного периода эксплуатации судна
4. Д. В. Колесник. Морское инженерное бюро (Одесса). Моделирование судового дизеля, работающего на ВРК, в среде AVL BOOST
5. И. А. Селиверстов*, С. Р. Селиверстова**. *Херсонский национальный технический университет, **Херсонская государственная морская академия. Применение композиционных покрытий в двигателях внутреннего сгорания
6. Є. Ю. Зенкін. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Діагностування систем турбонаддуву сучасних ДВЗ за зворотніми зв'язками системи електронного керування
7. М. В. Бабій. Херсонська державна морська академія. Забезпечення енергоефективності суднових енергетичних установок
8. Ю. О. Богдан, А. П. Богдан. Херсонська державна морська академія. Оцінка технічного стану та ексергоекономічної ефективності охолоджувача наддувочного повітря суднового дизеля
9. Н. И. Александровская, Л. В. Пизинцали. Одесский национальный морской университет. Конкурентоспособность украинских судопромышленных предприятий по услугам утилизации судов
10. А. М. Лєвтєров, В. М. Бганцев. Інститут проблем машинобудування НАН України (м. Харків). Покращення показників токсичності малолітражного дизеля шляхом додавання мікродомішок водню до дизпалива
11. Р. А.Варбанец, В. Г. Ивановский, В. И. Кырнац, А. В. Ерыганов. Одесский Национальный морской университет. Диагностика и повышение эффективности ремонта и эксплуатации тепловозных дизелей K6S310DR
12. Р. А. Варбанець, І. В. Ташниченко, Р. О. Брусник. Одеський національний морський університет. Використання безградієнтної мінімізації POWELL'64 в задачах моніторингу основних параметрів робочого процесу і результати діагностики головних двигунів «GREIFSWALD»
13. М. О. Бойко. Херсонська державна морська академія. Підвищення ефективності систем охолодження суднових енергетичних установок в експлуатації
14. Ю. Н. Кучеренко. Одесский национальный морской университет. Метод контроля эффективных параметров СДУ в эксплуатации
15. Ю. А. Гусев, А. В. Белогуб, А. А. Зотов. Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».Экспериментальное исследование НДС поршня от теплового и силового воздействий

14:00-15:00 Перерва на обід

16. Нгуен Ван Зионг. Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». Определение граничных условий для расчета термонапряженного состояния поршня ДВС на примере двигателей типа Д100
17. І. М. Іщенко, В. В. Даник, Ю. О. Лебеденко. Херсонська державна морська академія. Оптимізація процесів керування судновими комбінованими пропульсивними комплексами
18. І. М. Іщенко, С. В. Вороненко, Г. В. Рудакова. Херсонська державна морська академія. Підвищення ефективності процесів керування суднових енергетичних установок з утилізаційними генераторами
19. В. С. Губин. Одесский национальный морской университет. Пути повышения мощности главного двигателя
20. Н. И. Лебедь, О. Н. Лебедь. Херсонская государственная морская академия. Энергоэффективность судовых электрических установок на транспорте
21. А. В. Ерыганов. Одесский национальный морской университет. Оценка состояния деталей цилиндропоршневой группы дизеля по точке максимальной скорости нарастания давления кривой сжатия
22. А. Н. Шумило, О. Н. Кононова. Одесский национальный морской университет. Внедрение аналитических методов расчета судовых конструкций и деталей по критерию сопротивления усталости
23. О. Н. Лебедь. Херсонская государственная морская академия. Расширение рабочих характеристик преобразователя частоты на судах
24. С. Г. Рябов, С. А. Рожков, К. В. Тимофеев. Херсонская государственная морская академия. Анализ работы электролизера в импульсном режиме в системе резервного электропитания судна
25. О. Н. Лебедь. Херсонская государственная морская академия. Тепловой режим работы суднового электрооборудования
26. В. В. Груздев. Одесский национальный морской университет. Показатели оценки эффективности технической эксплуатации транспортных средств
27. Г. О. Оборський, Б. О. Моргун, А. М. Бундюк. Одеський національний політехнічний університет. Високоточний спосіб дистанційного вимірювання температури енергетичних судових установок
28. Л. С. Витюк, А. Н. Шумило. Одесский национальный морской университет. Экспериментальная установка по определению сжимаемости различных жидкостей
29. Д. И. Лацюк. Одесский национальный морской университет. Алгоритм коррекции максимального давления сгорания, применяемый в системах управления топливоподачей WECS RT-FLEX
30. П. С. Суворов, Т. В. Тарасенко, В. И. Залож, С. Б. Максимов. Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия». Энергоэффективность и экологичность судов в Дунайском судоходстве

10:00 Секція 2. "Морські гідротехнічні споруди", "Транспортні системи", "Морська логістика", "Підготовка фахівців морського транспорту"
Голова - Постан М. Я.
Заступник голови - Решетков Д. М.
Секретар - Георгієва Д. В.

1. В. В. Щербина. Одеський національний морський університет. Тенденції розвитку портової логістики в Україні
2. О. Г. Шибаєв, І. В. Чайковський. Одеський національний морський університет. Математичні методи в контролі та аналізі роботи морського транспортного флоту
3. Н. М. Тимченко, О. Ю. Кузьменко. Херсонська державна морська академія. Необхідність розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств водного транспорту України
4. Д. Г. Круглый, Е. С. Аппазов. Херсонская государственная морская академия. Основы создания территориально распределенной системы автоматического управления движением судов
5. В. А. Добровольська. Херсонська державна морська академія. Особливості викладання дисципліни «Географія судноплавства» на засадах компетентнісного підходу
6. І. М. Панченко. Херсонська державна морська академія. Проблеми розвитку морського транспорту України
7. В. Г. Бааджи. Одесская государственная академия строительства и архитектуры. О ледовых нагрузках на сооружения откосного профиля
8. С. В. Іванова*, Г. В. Налева**, В. В. Іванов***. *Південноукраїнський педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (Одеса), **Національний університет «Одеська Морська Академія», ***Одеський національний політехнічний університет. Навчально-дослідні завдання як засіб реалізації компетентнісно зорієнтованої підготовки студентів з математики
9. О. І. Россомаха. Одеський національний морський університет. Аналіз проблем і перспективи розвитку річкового транспорту в Україні
10. В. О. Допілка*, С. О. Загороднюк**. *Одеський національний морський університет, **Одеський державний університет внутрішніх справ. Міжнародно-правові стандарти підготовки та дипломування моряків
11. А. В. Слободяник, Н. Б. Долинская. Одесский национальный морской университет. Противооползневые мероприятия морских побережий
12. О. І. Сагайдак. Одеський національний морський університет. Алгоритм дій капітана при прийомці судна у світлі Конвенції з управління баластними водами
13. І. В. Ходікова. Одеський національний морський університет. Використання «туристичного потенціалу» в процесах управління проектами транспортного забезпечення туристичних центрів
14. Т. А. Ковтун, А. Г. Габ, І. О. Фіногенова. Одеський національний морський університет. Особливості підготовки фахівців морської галузі в Україні
15. M. Matviienko. Odessa National Maritime University. Ways of Reducing the Cost of the Logistics Component by Blockchain System

14:00-15:00 Перерва на обід

16. П. В. Нікітін, І. М. Ганношина, О. М. Коломієць, А. В. Зазірний. Київський інститут водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій. Аналіз та систематизація умов інтеграції української освіти у світовий освітній простір
17. Г. А. Оборский*, А. Н. Бундюк*, Б. А. Моргун*, Р. А. Бундюк**. *Одесский национальный политехнический университет, **MSC Crewing services в Украине. О менеджменте крюинговой деятельности при подготовке морских специалистов
18. Д. О. Мечетнер, С. В. Бугаєва. Одеський національний морський університет. Використання сучасних матеріалів для посилення гідротехнічних споруд
19. И. П. Крижановская. Одесский национальный морской университет. Определение эффективности управления проектом ремонта причальных сооружений
20. О. О. Балобанов. Одеський національний морський університет. Безпека мореплавства та проблеми боротьби з судновласниками, які використовують «субстандартні» судна
21. О. В. Акімова, О. А. Кравченко. Одеський національний морський університет. Перспективи розробки нафтогазових родовищ в українській частині шельфу Чорноморсько-Азовського регіону

19:00 Закриття конференції

Заходи, що плануються під час конференції
- екскурсія в машинне відділення судна з індиціюванням головних дизелів за допомогою систем EPM-XP (IMES GmbH) і D4.0H (ОНМУ), а також демонстрація можливостей віброакустичної діагностики газотурбонагнітачів;

- екскурсія на штурманський мостик;

- навчальна шлюпочна тривога;

- прохід Босфору з аудіогідом.
Контакти

Міжнародна науково-практична конференція,
присвячена пам'яті професорів Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С.

Поштова адреса для кореспонденції
Проф. Варбанець Р. А.
E-mail: kirilashelena@gmail.com

Поточні питання:
Олена Кирилаш: +38 0668477488
Галина Накурда: +38 0677235776
Вікторія Ткаченко: +38 0508870954
Світлана Крайчева: +38 0931910108
Ірина Ташніченко: +38 0634273259

Одеський національний морський університет
Одеса, 65029, вул. Мечникова, 34
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website